strona główna nowości w ofercie forum Internetowe forum Internetowe kontakt
Untitled Document
Oferta serwisu obejmuje naprawę, diagnostykę, wymianę uszkodzonych akcesoriów, modernizację jednostek komputerowych i sieci, jak również instalację, konfigurację i aktualizacje oprogramowania.

W naszej ofercie istnieją dwa warianty serwisu:

1. Serwis doraźny - obejmujący wyżej wymienione usługi w trybie nagłej potrzeby (pogotowie komputerowe). Serwis taki jest jednorazowy i płatność ustalona jest za jednostki godzinowe, lub też za rodzaj wykonanej pracy.
Ten typ oferty serwisowej kierowany jest szczególnie do klientów indywidualnych jak i firm gdzie nie jest potrzebna stała opieka na sprzętem informatycznym.
Serwis odbywa się w naszej firmie bądź u klienta.

2. Stała opieka - obejmująca również wyżej wymienione usługi w trybie regularnego kontrolowania pracy poszczególnych jednostek jak i wizyt w nagłych wypadkach. Płatność za ten rodzaj usługi jest ustalana indywidualnie. Ten rodzaj serwisu polecany jest szczególnie firmą, gdzie liczy się niezawodność i ciągłość pracy jednostek komputerowych. Wszelkie naprawy i diagnozowanie komputerów, bądź też sieci, odbywa się w siedzibie firmy klienta.

Sprzęt który jest na gwarancji jest naprawiany bezpłatnie w siedzibie naszej firmie. Razem ze sprzętem należy dostarczyć osprzęt niezbędny do sprawdzenia (zasilacz, sterowniki, kabel sygnałowy, itp.)

 
o firmie oferta sprzedaż ratalna serwis internet forum kontakt